Helplaos projecten

Basisinkomen

Bij wijze van uitzondering steunen we een dorp in het noorden van Laos, Xieng Luang. Dit is het geboortedorp van Dong, onze coach voor het KCDA en netwerk-expert binnen de Laotiaanse cultuur. Zo kunnen we iets betekenen voor Dong en leren wij op onze beurt hoe de mensen in het Noorden een gemeenschappelijk project uitvoeren.

Het geboortedorp van Dong kan bogen op een sterke gemeenschap en een bloeiend socialisme. Niet het individu, maar de dorpsgemeenschap is eigenaar van de landbouwgronden. Elke vijf jaar wordt alle landbouwgrond naar rato van de gezinsgrootte opnieuw verdeeld.

De bewoners van Xieng Luang hebben twee projecten opgezet die onze speciale aandacht hebben: een rijstbank en een weefcoöperatie. Beide projecten zijn ook voor bewoners van het Khongdistrict interessant. Natuurlijk beslissen zij zelf wat ze oppakken, maar wij stimuleren hen wel om hiermee aan de slag te gaan. Uiteraard met onze steun en zo mogelijk met hulp en advies van dorpelingen uit Xieng Luang.

Rijstbank

Bij de rijstbank kunnen families in slechte tijden goedkoop rijst lenen. Na de rijstoogst geven ze de geleende rijst met een kleine rente terug aan de gemeenschappelijke rijstbank. Dit werkt naar grote tevredenheid van de dorpelingen. De hoeveelheid rijst in hun rijstbank is de afgelopen jaren zelfs indrukwekkend toegenomen.