Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Afstudeeropdrachten

Onze stichting werkt nu samen met de regioregisseur in Den Haag en studenten van de Haagse Hoge School. Samen hebben we 14 concrete opdrachten voor de studenten van de Haagse Hoge School geschreven die onze stichting verder kunnen helpen. Al drie studentes van de Haagse Hoge School hebben hier zeer enthousiast op gereageerd.

Onze “Stichting Vrienden van het Khongdistrict” blijft zich ontwikkelen. Zo willen wij onze PR, fondsenwerving en samenwerking met andere organisaties versterken. Ook willen wij graag de jeugd meer in onze organisatie betrekken. Hiervoor zijn bijvoorbeeld een interactieve website en geschikte lesmaterialen pure noodzaak. Al deze ontwikkelingen  kunnen we natuurlijk niet alleen.


Samen met De RegioRegisseur in Den Haag hebben we daarom 14 concrete opdrachten voor de studenten van de Haagse Hoge School geschreven. De RegioRegisseur vormt een brug tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Ze helpt de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. De RegioRegisseur heeft in korte tijd een uitgebreid netwerk opgezet en zijn basis verbreed: naast De Haagse Hogeschool en MKB Nederland doen tegenwoordig ook andere onderwijsinstellingen mee.

Het is zeer plezierig om met de mensen in deze organisatie samen te werken, ze kennen alle betrokken mensen persoonlijk, en doen hun uiterste best om alle partijen optimaal te helpen.

 


Drie studentes van de Haagse Hoge School hebben zeer enthousiast gereageerd. Zij gaan als afstudeeropdracht onderzoek doen naar fondsenwerving, marktonderzoek en mogelijke samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland.

Deze studentes zullen onze organisatie zeker verder helpen om nog meer mensen in het Khongdistrict de kans te geven er zelf de schouders onder te zetten! We zullen jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen!

Blijf ons vooral volgen!