Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

12 waterpompen plaatsen!

We gaan 12 waterpompen in het Khongdistrict plaatsen!

Goed drinkwater voorkomt heel veel ziekten. Veel mensen halen hun water nu uit bijvoorbeeld poelen, die ook toegankelijk zijn voor vee. Buiten het regenseizoen staan deze poelen dro

og en moeten de mensen soms meer dan een kilometer lopen om water te halen uit bijvoorbeeld een beek of rivier. Dit water is besmet met ziektekiemen die Bilharzia veroorzaken, een dodelijke leverziekte.

Een waterpomp kan mensen aan goed drinkwater helpen. Het boren van een gat en het plaatsen van een pomp zal ongeveer € 1500,-- kosten. Hiervan kunnen 10 tot 20 families water betrekken.

In samenwerking met organisaties in Laos en Thailand hebben we een Laotiaanse bedrijf geselecteerd dat bekend staat om zijn vakmanschap, service en betrouwbaarheid. Van te voren maken we duidelijke afspraken over onder andere de kwaliteit van de gebruikte materialen. De pompen die geplaatst worden, worden ook door Unicef gebruikt. Ze zijn bedrijfszeker en alle reserveonderdelen zijn in Laos te koop.

In samenwerking met de districtsautoriteiten heeft het KCDA 12 dorpen geselecteerd die in aanmerking komen voor een waterpomp. Hun huidige waterkwaliteit, de dorpsgrootte en het enthousiasme van dorpelingen om zelf mee te doen zijn maatstaven voor deze keuze. De autoriteiten en het KCDA zullen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk maken naar ons en naar de bevolking.

Onze stichting in Nederland biedt de financiële steun, het KCDA verzorgt de training en coacht het watercomité. In elk dorp wordt een watercomité van 4 personen benoemd. Zij maken de regels duidelijk aan de gebruikers en zorgen dat deze nageleefd worden. Meerdere keren per jaar wordt er rapport uitgebracht naar het KCDA en de districtsautoriteiten. Dong, onze Laotiaanse coach zal het hele proces begeleiden en waar nodig steun bieden. Tussen Dong en onze organisatie in Nederland is een nauwe band, zodat wij ook op de hoogte blijven en mee kunnen denken.

Het dorp zorgt voor een omheining tegen vee, een betonnen plaat rond de pomp en een goot om het zeepwater ver van de pomp weg te laten lopen. Ook maken ze een dak boven de pomp.

Een waterpomp in een dorp redt levens, voorkomt ziekten en maakt het de vrouwen, die het water moeten halen een stukje gemakkelijker, vooral omdat ze minder vaak voor zieke kinderen hoeven te zorgen.